28 czerwca 2017

Każdy właściciel domu jednorodzinnych powinien przestrzegać terminów corocznych przeglądów oraz czyszczenia kominów. Jest to obowiązek właściciela a zaniedbania mogą okazać się bardzo kosztowne.

Przede wszystkim, uczciwy kominiarz i uczciwy przegląd

Zaniedbany komin, a właściwie sądzę w nim osadzone, mogą stać się przyczyną pożaru i śmiertelnych zatruć. Coroczne ludzkie dramaty jednak nie wszystkich przekonują do zadbania o przewody kominowe. A przecież pożar, utrata dobytku lub życia w wyniku zaczadzenia czy pożaru, to najgorsze, co może się w życiu zdarzyć. Dlatego też, mimo pokusy, by zdobyć tylko zaświadczenie o przeprowadzeniu przeglądu od nieuczciwego kominiarza, który ani domu, ani komina w życie na oczy nie widział, należy dokładnie sprawdzić stan przewodów kominowych.

Kto może przeprowadzać kontrolę przewodów kominowych?

Kontrolę może przeprowadzić osoba, ta posiada uprawnienia mistrza kominiarskiego lub odpowiednie uprawnienia budowlane. Prawo nakazuje czyścić nie tylko przewody spalinowe, ale też dymowe i wentylacyjne. W domach opalanych węglem należy to robić nawet cztery razy w ciągu roku. Podobnie w domach opalanych drewnem lub innymi paliwami stałymi. W przypadku paliw płynnych, takich jak gaz lub olej, przewody należy czyścić dwa razy w ciągu roku, rzadziej domy, do których ciepło dostarczane jest z zewnętrznych kotłowni lub elektrociepłowni.

Komu wolno czyścić kominy w budynkach?

W domach wielorodzinnych przewody kominowe mogą czyścić osoby posiadające co najmniej uprawniania czeladnika kominiarskiego lub uprawnienia budowlane, w domach jednorodzinnych może się tym zająć właściciel nieruchomości. Kominiarz powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Najczęściej regularnej kontroli poddaje się budynki użyteczności publicznej. Brak obowiązkowego przeglądu może kosztować 500 zł mandat, nakładanego na właściciela budynku przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Taka kara jest jednak niczym, przy świadomości, że przez takie zaniedbanie straciło się dorobek życia lub ktoś stracił życie w pożarze lub przez zatrucie czadem. Należy tu pamiętać, że ubezpieczyciel może żądać od właściciela spalonej nieruchomości dokumentów poświadczających wykonanie przeglądu instalacji i czyszczenia komina w momencie, w którym będzie miał wypłacić odszkodowanie za pożar.

Dlaczego sprawny i drożny komin jest tak ważny dla bezpieczeństwa mieszkańców?

Dzięki sprawnemu systemowi kominowy odbywa się prawidłowa cyrkulacja powietrza, pozwalającą skutecznie eliminować szkodliwe i uciążliwe związki. Nieprawidłowe działanie zaburza pracę całego systemu. Przegląd kominiarski to złożona operacja, która nie polega tylko na zajrzeniu do komina. Techniczne badanie przewodów kominowych, sprawdza przewody dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, biorąc pod uwagę drożność oraz bieg kanałów oraz ich szczelność. Sprawdzeniu podlegają ujścia komina oraz podłączenia przewodów do poszczególnych lokali.

Źle działający komin, i co dalej?

Kominiarz ustali przyczyny, dla których kominach oraz kanały źle działają, przeczyści je i udrożni przy pomocy specjalnego sprzętu. Na koniec sporządzony zostanie protokół przeglądu kominiarskiego, pod którym powinien podpisać się kominiarz oraz właściciel nieruchomości.

Koszt przeglądu nie jest ogromny. Wykonuje się go raz w roku i kosztuje w przedziale pomiędzy 80 a 100 zł, czyszczenie i badanie szczelności instalacji gazowej kosztuje około 200 zł, udrożnienia zatkanego