• Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 R.(Dz.U.Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami)
 • Czyszczenie i sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) na ciąg i drożność
 • Inwentaryzacja przewodów kominowych
 • Pomiary ciągów kominowych
 • Sprawdzanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
 • Ustalanie prawidłowości podłączeń wraz z pełną dokumentacją techniczną w postaci rzutów poziomych
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli szczelności urządzeń instalacji gazowej
 • Pomiary stężenia tlenku węgla
 • Profesjonalne pomiary i analiza spalin z możliwością wydruku pomierzonych wartości
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV z możliwością zapisu na nośnikach cyfrowych
 • Stała konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni na paliwa stałe, płynne i gazowe
 • Przeprowadzanie kontroli, konserwacja i pomiary urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej
 • Opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych na potrzeby Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin itp.
 • Profesjonalna obsługa administracji, wspólnot mieszkaniowych z możliwością zawierania stałych umów
 • Udrożnienia przewodów kominowych, zabezpieczanie przed ptactwem.
 • Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Doradztwo techniczne i montaż systemów kominowych ze stali kwasoodpornej – zakład posiada autoryzację firmy SELKIRK, Raab oraz certyfikat firmy Jeremias
 • Kontrola nowoczesnych systemów grzewczo-kominowych – certyfikat Korporacji Kominiarzy Polskich członka Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich
 • Doradztwo techniczne, dystrybucja i montaż nasad kominowych – autoryzacja firmy DARCO
 • Uszczelnianie przewodów kominowych za pomocą wkładów przelotowych ALU-FLO
 • Montaż i dystrybucja czujników tlenku węgla – autoryzacja firmy Kidde
 • Montaż stalowych wkładów kwasoodpornych, żaroodpornych, dwupłaszczowych kominów zewnętrznych
 • Wykonywanie usług zleconych pokrewno-kominiarskich.

GWARANCJA! Na wykonane prace udzielamy gwarancji od 1 roku do 10 lat.

Cennik usług kominiarskich

Cennik usług kominiarskich dostępny jest na indywidualne zamówienie lub zapytanie ofertowe, ponieważ każdą usługę wyceniamy odrębnie.
Do przygotowania wyceny potrzebujemy minimum informacji, które można zawrzeć w wysłanym do nas mailu lub udzielić podczas rozmowy, są to:

 • rodzaj budynku (biurowy, jednorodzinny, wielorodzinny, itd.)
 • ilość kondygnacji
 • ilość przewodów kominowych w budynku (ewentualnie)
 • jakiego rodzaju urządzenia gazowe czy na paliwa stałe/płynne znajdują się w budynku.