dwa kominy z cegły na dachu

13 września 2020

Jak często należy wykonywać przeglądy kominiarskie?

Częstotliwości wykonywania przeglądów kominiarskich reguluje ustawa Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.), która mówi, że przegląd powinien być wykonywany z określoną częstotliwością, uzależnioną od rodzaju przewodów. Co najmniej raz w roku trzeba wykonywać kontrole przewodów wentylacyjnych, co pół roku należy kontrolować przewody spalinowe, a co trzy miesiące przewody dymowe. Niezbędne jest czyszczenie przewodów przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i po jego zakończeniu. Regularna kontrola przewodów kominowych jest niezbędna, ponieważ pomaga wykryć wszelki nieprawidłowości i usterki. Jeżeli przewody są zapchane lub nieszczelne może dojść do braku wymiany powietrza, szkodliwe produkty spalania mogą zagrozić zdrowiu, a nawet życiu mieszkańców zaniedbanego budynku. Zanieczyszczane przewody dymowe mogą być przyczyną pożaru, spowodowanego przez osadzająca się sadzę. Kontrole przewodów wentylacyjnych pozwalają zapobiegać wielu problemom, dlatego należy o nich pamiętać. Brak dbałości o komin może zakończyć się tragicznie.

Oprócz częstotliwości wykonywania kontroli, ważna jest również osoba, które będzie je przeprowadzać. Nie może to być właściciel lub zarządca budynku, kontroli kominów może dokonywać jedynie osoba uprawniona, posiadająca uprawnienia mistrza kominiarskiego. Wskazane jest, aby kominiarz należał do Korporacji Kominiarzy Polskich, co daje gwarancje wysokiej jakości wykonywanych prac. Należy pamiętać, że przeglądy kominów są obowiązkiem każdego zarządcy lub właściciela budynku. Właściciel budynku musi zadbać o znalezienie specjalisty, który podejmie się wykonania kontroli i czyszczenia przewodów kominowych. Przegląd kominowy należy wykonywać również w momencie, gdy pojawią się niepokojące sygnały. Parujące okna, grzyb na ścianie czy pojawiający się dym to znak, że należy niezwłocznie wezwać kominiarza.

Czyszczenie komina – jaki sprzęt jest potrzebny?

Aby komin został odpowiednio oczyszczony, niezbędna jest nie tylko specjalistyczna wiedza i doświadczenie, ale również odpowiedni sprzęt. Podstawowe wyposażenie kominiarza to:

 • Szczotka kominiarska – podstawowe, tradycyjne wyposażenie każdego kominiarza. Szczotka może być druciana lub plastikowa, przeznaczona do kominów ze stali szlachetnej.
 • Graca kominiarska naramienna – służy do linowania przewodu komina oraz do ługowania, wybierania sadzy i otwierania wyłazów dachowych.
 • Komplet linowy – umożliwia szybkie i dokładne czyszczenie kominów i przewodów spalinowych bez konieczności korzystania z pomocy drugiej osoby.
 • Przepychacze, bolce, przebijaki, nasadki czyszczące – pomagają usuwać sadze i inne zanieczyszczenia znajdujące się w kominach, służą do czyszczenia górnych i dolnych otworów wycierowych. Są również stosowane do udrożniania przewodów, czyszczenia różnych kanałów, pieców, kotłów.
 • Klucze kominiarskie – są niezbędne do otwierania drzwiczek wycierowych.
 • Kamera kominowa – pozwala zdiagnozować usterki, które mają wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie komina. Dzięki niej można zlokalizować nieszczelności przewodu oraz sprawdzić stan przewodu od wewnątrz.
 • Analizator spalin – umożliwia kontrolę spalania paliwa w badanym piecu.
 • Anemometry – pomagają obliczyć przepływ powietrza wentylacyjnego w danym pomieszczeniu, służą do sprawdzania ciągu kominowego oraz kontroli wentylacji.
czyszczenie komina

Przeglądy kominiarskie – co obejmują?

Przegląd kominiarki to szereg czynności, które mają na celu wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek. W trakcie badania kominiarz przeprowadza badanie techniczne przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjny, bada drożność i szczelność poszczególnych kanałów, sprawdza podłączenia przewodów do lokali. Kolejną czynnością jest oczyszczanie kominów za pomocą specjalistycznego sprzętu. Mistrz kominiarski usuwa zanieczyszczenia osadzające się na ścianach komina, takiej jak sadza i smoła. Jeżeli w trakcie kontroli zostaną wykryte usterki, kominiarz może je zlikwidować lub umówić się na ich usunięcie w późniejszym terminie. Nie należy tego zaniedbać, ponieważ mała usterka może stać się przyczyną poważnych kłopotów. Należy pamięć, że czyszczenie przewodów kominowych powinno obejmować nie tylko samo czyszczenie komina szczotką kominiarską, ale również usuniecie sadzy przez drzwiczki rewizyjne. Kominy wentylacyjne, głównie w starych budynkach, są często zagruzowane, znajdują się w nich gniazda, co również może być niebezpieczne. Zadaniem kominiarza jest usunięcie zalegających odpadów oraz niechcianych lokatorów i przygotowanie komina do prawidłowego działania. Warto również zabezpieczyć komin przed ponowną inwazją ptaków i zamontować specjalne kratki zabezpieczające.

Protokół pokontrolny – potwierdzenie wykonania prac kominiarskich

Każde sprawdzenie i czyszczenie komina powinno zakończyć się wydaniem protokołu, który jest potwierdzeniem czynności, jakie zostały wykonane. W zależności od rodzaju prac, kominiarz wydaje protokół pokontrolny lub protokół wyszczególniający zakres wykonanych prac. Protokoły powinny być przechowywane przez kilka lat, ponieważ są dowodem na to, że kominy były sprawdzane. Jest to niezbędne w przypadku wystąpienia pożaru czy innego wypadku. Są podstawą do wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Co grozi za brak regularnych przeglądów kominowych?

Regularne przeglądy kominów są obowiązkiem, uregulowanym prawnie. Nieprzestrzeganie terminów przeglądów kominiarskich może pociągać za sobą sankcje prawne. Są to kary finansowe, które nakładane są na właściciela lub zarządcę budynku przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Mandat za brak przeglądu kominiarskiego może wynosić 500 zł. W budynku, w którym kominy są nie są kontrolowane, może zostać odcięty dopływ gazu. Wymienione kary mają zmusić właścicieli budynku do przestrzegania prawa i zadbanie o życie i zdrowie mieszkańców. Wykonywanie regularnych przeglądów jest również warunkiem do wykupienia ubezpieczenia domu.

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Prawidłowy działający komin jest niezbędny. Umożliwia prawidłową cyrkulację powietrza i pomaga usunąć szkodliwe produkty spalania. Pozwala uniknąć zaczadzenia, które najczęściej kończy się tragicznie. Nie warto ryzykować zdrowia i bezpieczeństwa, lepiej skorzystać z pomocy doświadczonego kominiarza i wykonać niezbędne czynności.

Ceny przeglądów kominowych uzależnione są od wielu czynników. Zależą m.in. od:

 • rodzaju budynku,
 • ilości kondygnacji,
 • ilości przewodów kominowych,
 • rodzaju urządzeń grzewczych.

Średnie ceny zaczynają się od 80-120 zł. Kontrola stanu technicznego połączona z czyszczeniem i badaniem szczelności to koszt ok. 200 zł. Nie warto na tym oszczędzać, ponieważ straty powstałe w wyniku zaniedbania mogą być dużo większe.

 

dach z kominem

Kominy – pamiętaj o regularnych przeglądach

Wiecie już Państwa, że przeglądy kominiarskie są niezbędne. Nie warto na o nich zapominać, bo niedbalstwo może stać się przyczyną tragedii wielu osób. Warto pamiętać, jak często wykonywać przeglądy kominiarskie i wpisać to do swojego kalendarza.Moja firma gwarantuje, że przeglądy kominowe będą przeprowadzone solidnie, zgodnie ze sztuką kominiarską. W trakcie prac sprawdzam zarówno stan przewodów, jak i ich szczelność. Posiadam specjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt, który pozwala wykryć najmniejsze usterki. Mam doświadczanie, które w tym fachu jest niezbędne. Kominiarstwo mam we krwi, doświadczenie zdobywałem o boku ojca, mistrza kominiarskiego. Zakład, który prowadzę, oferuje usługi dla firm, osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i instytucji. Zapewniam solidność, rzetelność oraz gwarancje na wykonane prace. Wiem, że od mojej pracy zależy bezpieczeństwo wielu osób, dlatego nie uznaję półśrodków. Pracuje tak, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług.