06 grudnia 2017

Kontrole kominiarskie to nie tylko obowiązek ustalony przez prawo, który ma uprzykrzyć życie ludziom. Przede wszystkim jest wykonywany, by zapewnić bezpieczeństwo lokatorom.

Co jaki czas robić przegląd komina?

Obowiązek wykonywania przeglądów kominiarskich wprowadzono ustawą o prawie budowlanym w 1994 roku. Według przepisów przegląd kominiarski ma być wykonywany w domu przynajmniej raz do roku. Jeżeli chodzi natomiast o budynki powyżej 2000 m2, to przegląd ma być wykonywany dwa razy w roku do 31 maja oraz do 31 listopada.
Sam przegląd komina nie wystarczy. Istotne jest także okresowe czyszczenie oraz udrażnianie przewodów kominowych.
Cztery razy w roku powinny być czyszczone przewody dymowe, spalinowe – dwa razy w roku, a wentylacyjne raz w roku.
Z kominów dymowych usuwa się sadzę i smołę znajdującą się na ściankach komina. Natomiast przewody wentylacyjne i spalinowe należy wyczyścić między innymi z pajęczyn oraz ptasich gniazd, które są przyczyną blokowania komina. Zanieczyszczenia są kierowane w dół i usuwane z komina przez otwór rewizyjno – wyczystny.

Na czym polega przegląd kominiarski?

Przeglądy kominiarza zaczynają się od wykonywania czynności na dachu, czyli czyszczenia przewodów. Sprawdzana jest także drożność oraz przebieg i szczelność przewodów kominowych za pomocą specjalnych narzędzi kominiarskich. Wtedy również dokonuje się oceny stanu komina ponad dachem. Kolejnym krokiem jest badanie w pionie mieszkań prawidłowości funkcjonowania urządzeń, które są podłączone do przewodów kominowych.

Przed czym mogą nas ochronić kontrole kominiarskie?

Kontrole kominiarskie są koniecznością z wielu względów. Smoła, która jest wydzielana z opału w wyniku spalania lub suchej destylacji ze zbyt małą ilością powietrza osadza się na ściankach od komina. Kiedy komin się rozgrzewa, to smoła paruje i wydziela łatwopalne opary. W takim przypadku wystarczy iskra, na przykład przy dokładaniu opału i komin może ulec zapaleniu. W zależności od tego, jak jest zanieczyszczony, jego temperatura może wzrosnąć nawet do 1600 stopni Celsjusza. Stanowi to poważne zagrożenie pożarowe dla całego budynku. W wyniku zapłonu smoła i sadza mogą obciekać w dół, powodując zaślepienie komina. W związku z tym, gromadzące się gazy mogą doprowadzić do wybuchu.

Jak rozpoznać dobrego fachowca?

Przeglądy oraz czyszczenie kominów powinien wykonywać fachowiec. Jego zadaniem będzie nie tylko oczyszczenie komina z sadzy i smoły, ale także czuwanie nad prawidłową budową oraz stanem technicznym całej instalacji kominowej i grzewczej.

Istnieją następujące sposoby, by sprawdzić czy kominiarz, który odwiedza nasz dom ma odpowiednie kompetencje. Należą do nich między innymi:

  • sprawdzenie informacji na temat fachowca w rejestrze publikowanym na stronie Korporacji Kominiarzy Polskich,
  • zażądanie od kominiarza dyplomu mistrzowskiego oraz zwrócenie się do osoby, która go wystawiała z pytaniem o autentyczność dokumentu.

Zdarzają się także takie sytuacje, kiedy kominiarz nie należy do żadnej organizacji (np. cechu) i jest wolnym strzelcem, a dyplom został wystawiony przez izbę rzemieślniczą odległą od miejsca pracy. W takim przypadku jest najtrudniej zweryfikować wiarygodność kominiarza.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego najlepiej zdecydować się na przegląd przez wykwalifikowanego fachowca. Na takich rzeczach nie warto oszczędzać, bo chodzi tu o nasze zdrowie, a nawet życie. Szczególnie istotne są przeglądy przewodów wentylacyjnych, domowych i spalinowych. Dzięki sprawnemu ich funkcjonowaniu odbywa się prawidłowa cyrkulacja, która eliminuje uciążliwe i szkodliwe substancje z powietrza. Należy o tym pamiętać szczególnie, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, gdyż nieprawidłowa praca systemu doprowadzić może do wielu nieszczęść, na przykład zaczadzenia.

Kontrola budynków

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Jeśli okaże się, że przewody są niedrożne lub uszkodzone, to właściciele oraz zarządcy muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził kontroli rocznej, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem, do pięciuset złotych. W czasie jej trwania należy także sprawdzić, jakie były zalecenia z poprzedniej kontroli. Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych, właściciel ma obowiązek jak najszybciej je usunąć.

Kto dokonuje kontroli?

Kontroli stanu technicznego przewodów kominowych mogą dokonywać:

  • osoby, które posiadają kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,
  • osoby, które mają uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Kontrola może być także przeprowadzana z urzędu. Kiedy zostanie stwierdzony nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego lub jego części, który zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie kontroli. Może także żądać od właściciela budynku ekspertyzy stanu technicznego budynku lub jego części. Ekspertyza taka przeprowadzana jest na koszt właściciela kontrolowanego budynku.

Czyszczenie przewodów kominowych

Przewody kominowe może czyścić czeladnik lub mistrz kominiarski, natomiast sprawdzić je może tylko mistrz kominiarski. Czyszczenia zatem nie można wykonywać samodzielnie.
Po każdej przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdorazowym czyszczeniu, powinniśmy dostać dokument potwierdzający wykonanie czynności. Po kontroli otrzymujemy dokument pokontrolny, natomiast po czyszczeniu potwierdzenie zakresu wykonanych prac.

Kto ma obowiązek dbać o czystość komina

Według przepisów właściciel oraz zarządca nieruchomości są zobowiązani do czyszczenia kominów. Zawarte jest to w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Budynki, które opalane są drewnem, węglem lub innym stałym paliwem – najczęściej cztery razy w roku. Natomiast dwa razy w roku winno się czyścić przewody w budynkach opalanych gazem, czy olejem. Przewody wentylacyjne – raz w roku.

W przypadku pomp ciepła, jeśli zastosujemy wentylację mechaniczną nie musimy budować komina, a co za tym idzie nie płacimy za okresowe wizyty kominiarza.

Za zanieczyszczenie kominów grozi kara w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Jeżeli dom ubezpieczony jest od pożaru, a nie można udowodnić, że regularnie były czyszczone i sprawdzane przewody, można pozbawić się odszkodowania za poniesione straty.

Podsumowanie

Przeglądy kominiarskie i czyszczenie kominów to nie tylko przykry obowiązek, ale także dbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Należy także zwracać uwagę, by były przeprowadzane przez fachowców.